Informatie over IAU 2011

Formulieren IAU 2011 beschikbaar via DVS.

De formulieren voor het verzoek om IAU over 2011 zijn via DVS beschikbaar. Het aanvraagformulier en het analyseformulier worden samen met dit bericht ter informatie op de website aangeboden. U dient echter altijd via DVS en uiterlijk 31 juli a.s. het verzoek in te dienen (bij samenwerkingsverbanden, sisa tussen medeoverheden, 31 augustus a.s.).

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

De formulieren IAU 2011 verschillen in belangrijke mate van de formulieren IAU 2010. Afgelopen jaar is geëvalueerd hoe de Toetsingscommissie WWB het best gebruik kan maken van de informatie van de gemeente. Hieruit is naar voren gekomen dat na het indienen van het verzoek een extra uitvraag nodig is, waardoor de doorlooptijd én de belasting voor de gemeente toeneemt. Ook vraagt de verwachte toename van het aantal verzoeken om een beter inzicht in de uitzonderlijkheid van de arbeidsmarktsituatie en de wijze waarop in beleid en uitvoering hiermee wordt omgegaan.

Om bovengenoemde redenen is het formulier uitgebreid. Daarnaast is de positionering van gemeenten t.o.v. andere gemeenten een aandachtspunt en zijn enkele vragen toegevoegd. Deze nieuwe vragenlijst is voorgelegd aan het Uitvoeringspanel, die zich kon vinden in de reden voor de uitbreiding. De door het panel gemaakte opmerkingen zijn meegenomen in het formulier.