Twee van de drie statistische arbeidsmarktcriteria t.b.v. IAU over 2011 bekend

Alleen relevant voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een IAU-verzoek over 2011 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan een van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Wanneer een gemeente aan een van de drie criteria voldoet, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek.

Wanneer een gemeente aan geen van de criteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Op de site is een overzicht gepubliceerd dat inzicht geeft in twee van de drie statistische criteria. Gegevens over het WWB-criterium (het derde criterium) komen naar verwachting begin juli beschikbaar.

Tevens is een toelichting op de berekening van de criteria geplaatst.

Wanneer in de kolom “uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt?” voor uw gemeente “ja” is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan een of beide objectieve arbeidsmarktcriteria.

  • Gemeente met 10.000-40.000 inwoners vullen bij een IAU-verzoek dan het aanvraagformulier en vraag VII van het analyseformulier in.
  • Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners vullen het aanvraagformulier in en van het analyseformulier de vragen I t/m IV, VI en VII in.

Wanneer in de kolom “uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt?” voor uw gemeente “nnb” (nog niet bekend) is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan geen van beide objectieve arbeidsmarktcriteria. Wanneer begin juli blijkt dat u wel aan het WWB-criterium voldoet, dan vult u de formulieren in zoals hierboven beschreven. Voldoet uw gemeente aan geen van de drie statistische criteria, dan dienen aanvraag- en analyseformulier volledig te worden ingevuld.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners bij een IAU-verzoek in alle gevallen (ja en nnb) kunnen volstaan met het invullen van het aanvraagformulier en vraag VII uit het analyseformulier; de drie statistische criteria zijn voor deze gemeenten niet relevant.