Toelichting op het Analyseformulier IAU 2011

De toelichting op het Analyseformulier IAU 2011 n.a.v. vragen gemeenten, treft u aan in onderstaande notitie (pdf).

Tijdens de Divosabijeenkomst van 29 mei en via de postbus van de Toetsingscommissie zijn diverse vragen gesteld n.a.v. het analyseformulier en hoe hiermee om te gaan. Tijdens deze bijeenkomst is toegelicht dat dit een jaar is met een verwachte grote toeloop van IAU-verzoeken. Om de behandeling van deze verzoeken zo goed mogelijk te laten geschieden is gekozen voor een uitgebreidere vragenlijst zodat er minder frequent tijdens het proces hoeft te worden teruggekomen bij aanvragende gemeenten en ook een snellere verwerking mogelijk zou zijn.

Hieronder treft u een aantal algemene onderwerpen aan en vervolgens worden per vraag van het analyse-formulier de binnengekomen vragen/opmerkingen beantwoord . Ten einde de antwoorden voor iedereen toegankelijk te maken, worden in de vorm van deze notitie de vragen en antwoorden beschikbaar gesteld.