Alle statistische arbeidsmarktcriteria voor IAU over 2011 bekend

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een IAU-verzoek over 2011 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de drie door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.

Wanneer een gemeente aan een of meer van de drie criteria voldoet, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek.

Wanneer een gemeente aan geen van de criteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt door het terdege invullen van het analyseformulier.

Op de site is een overzicht gepubliceerd dat inzicht geeft in de drie statistische criteria en wat dit betekent per gemeente. Tevens is een toelichting op de berekening van de criteria geplaatst.

Wanneer in de kolom “uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt?” voor uw gemeente “ja” is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan één of meer van de statistische arbeidsmarktcriteria. Gemeente met 10.000-40.000 inwoners vullen bij een IAU-verzoek dan het aanvraagformulier en vraag VII van het analyseformulier in (en sturen de accountants-verklaring mee, dat geldt trouwens voor alle gemeenten). Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners vullen het aanvraagformulier in en van het analyseformulier de vragen I t/m IV, VI en VII.

Wanneer in de kolom “uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt?” voor uw gemeente “nee” is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan geen van de drie statistische arbeidsmarktcriteria. In dat geval dienen aanvraag- en analyseformulier volledig te worden ingevuld. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners bij een IAU-verzoek kunnen volstaan met het invullen van het aanvraagformulier en vraag VII uit het analyseformulier (en sturen uiteraard de accountants-verklaring mee); de drie statistische criteria zijn voor deze gemeenten niet relevant.