Overzicht beslissingen op de MAU-verzoeken over 2013-2015

In 2013 hebben 45 gemeenten bij de Toetsingscommissie WWB een verzoek ingediend voor een meerjarige aanvullende uitkering (MAU) over de periode 2013-2015.

Op basis van de door de commissie uitgebrachte adviezen zijn 15 verzoeken gehonoreerd en zijn 30 verzoeken afgewezen. De toekenningen kunnen nog niet in euro’s worden uitgedrukt. De komende drie jaar zal aan de hand van de jaarlijkse SiSa-verantwoording de hoogte van de MAU-uitkeringen worden vastgesteld. Bijgevoegd overzicht bevat een specificatie van de genomen beslissingen.

Link opnemen met de volgende naam: Overzicht genomen beslissingen