Aanvragen MAU 2014-2016

Gemeenten die een beroep willen doen op een meerjarige aanvullende uitkering op het budget als bedoeld in artikel 69, van de WWB (de gebundelde uitkering voor inkomensvoorzieningen) moeten ervoor zorgen dat hun MAU-verzoek door de Toetsingscommissie WWB uiterlijk op 31 maart 2014 is ontvangen.

SZW heeft gemeenten die, volgens de bij SZW bekende gegevens, mogelijk nog in aanmerking komen voor de MAU 2014-2016, daarover op 22 januari een informatieve brief gestuurd. Aan deze brief kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen er geen rechten aan worden ontleend als een gemeente niet een dergelijke brief heeft ontvangen. Het college blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het al dan niet indienen van een verzoek.

Gemeenten die deze brief niet hebben ontvangen, komen op basis van de bij SZW beschikbare informatie niet in aanmerking voor een MAU-uitkering over de periode 2014-2016. Desondanks wordt deze gemeenten aangeraden hun eigen cijfers goed te controleren en bij een andere conclusie hierover in overleg te treden met de Toetsingscommissie WWB (toetsingscommissie@minszw.nl). Indien uw gemeente aan bepaalde voorwaarden voldoet, is het voor u van belang - mede met het oog op een eventuele latere terugval op de IAU – dat u tijdig een MAU-verzoek indient.

U vindt de brief van SZW en de lijst van aangeschreven gemeenten in het bericht MAU 2014-2016: geactualiseerde informatie en indieningsprocedure. Hier vindt u tevens het aanvraag- en analyseformulier en de in de brief van SZW genoemde tool.