Verandering eigen risico voor Vangnetuitkering 2015

Eind 2014 is de nieuwe vangnetuitkering voor 2015 gepubliceerd (Stb. 2014, 537). Daarbij is ondermeer geregeld dat een gemeente alleen aanspraak kan maken op een vangnetuitkering over 2015, indien haar tekort met betrekking tot de gebundelde uitkering (huidig artikel 69 van de Participatiewet) meer bedraagt dan 10% van het over 2015 toegekende budget.

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer recent gemeld dat zij, op verzoek van de VNG, het zogeheten eigenrisicoregime zal gaan wijzigen. De wijziging komt er kortweg op neer dat de grens van 10% wordt verlaagd naar 7,5% en dat de vaststelling van de uitkering via glijdende schaal verloopt. In de brief die de staatssecretaris hierover op 24 februari 2015 aan de Tweede Kamer zond, kunt u gedetailleerder lezen wat de beoogde wijziging inhoudt.

Deze wijziging heeft geen consequenties voor de overige aspecten van het vangnet, bijvoorbeeld de toekenningsvoorwaarden, zoals u die elders op deze website kunt terugvinden.

Voor de wijziging van het eigenrisicoregime moet het Besluit Participatiewet aangepast worden.