Wijzigingen vangnet definitief

De wijzigingen met betrekking tot het voorlopig vangnet (m.n. het eigen risico en de verlenging) zijn recent gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatcourant. De voorlopige teksten die over deze wijzigingen op de website waren opgenomen, zijn zodoende vervangen door definitieve teksten. Andere wijzigingen, die per 1 januari 2016 van kracht worden (zoals de nieuwe naam van de toetsingscommissie), worden binnenkort op de website opgenomen.