Aanvraagformulier Vangnetuitkering 2015 volgt in april. Website per 1 maart 2016 vernieuwd.

Het aanvraagformulier voor de vangnetuitkering 2015 wordt momenteel gemaakt, getest en aan het Uitvoeringspanel voorgelegd. Het formulier zal in april op de website van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden gepubliceerd.

De huidige website is momenteel ondergebracht op het gemeenteloket van SZW en zal per 1 maart 2016 als zelfstandige nieuwe website worden ondergebracht op het Platform Rijksoverheid Online (Pro). Deze nieuwe website bevat informatie die deels onder verantwoordelijkheid van SZW en deels onder verantwoordelijkheid van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet is geplaatst.

De huidige url blijft ongewijzigd bestaan: www.toetsingscommissievp.nl

De website is tot 1 maart 2016 voorlopig ook nog via de toegang van het gemeenteloket SZW bereikbaar.