Aanvraagformulier VU 2015 beschikbaar

Gemeenten kunnen tot uiterlijk 15 augustus 2016 een digitaal verzoek indienen voor een Vangnetuitkering Participatiewet 2015 ( VU 2015). De regelgeving rond de VU over 2015 is nieuw en komt in plaats van de IAU en de MAU.

Alle informatie over de Vangnetuitkering 2015 staat bij het onderdeel Vangnetuitkering op de website van de toetsingscommissie.

Procedure voor gemeenten

U dient een verzoek in door het digitale aanvraagformulier op de website van de Toetinsgscommissie in te vullen, vergezeld van de benodigde bijlagen.

Voordat u dit aanvraagformulier indient kunt u het best eerst de informatie over de aanvraagprocedure lezen.

Verzoeken dienen uiterlijk maandag 15 augustus 2016 door de secretaris van de Toetsingscommissie te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. In de regelgeving is sprake van een fatale termijn. Inmiddels is het niet meer mogelijk aanvragen in te dienen.

Als gemeente kunt u door middel van een berekening in de tool op de website nagaan of u voldoet aan de gestelde voorwaarde voor wat betreft de omvang van het tekort. Ook bevat de tool een checklist van de bijlagen die u dient mee te sturen.

Op de website staat eveneens een voorbeeldbrief van het College van Burgemeester en Wethouders aan de Toetsingscommissie en een toelichting van de beoordeling van een verzoek VU 2015.