Aanvraagprocedure 2016

In de verzamelbrief van de Staatssecretaris van het ministerie van SZW d.d. 14 juli jl. punt 2 is de informatie gegeven over VU 2016.

Op de website is deze informatie overgenomen. De procedure voor de vangnetuitkering over 2016 komt grotendeels overeen met die voor de vangnetuitkering over 2015. De verschillen worden nader toegelicht.

Verder wordt beschreven wat dit betekent voor de werkwijze van gemeenten om een verzoek VU 2016 in te dienen. En wanneer welke informatie volgt.