Inhoud website geactualiseerd

De verzoeken om vangnetuitkering over 2015 zijn afgewikkeld en vanaf 1 januari 2017 kunnen gemeenten verzoeken tot vangnetuitkering over 2016 indienen bij de toetsingscommissie. Naar aanleiding hiervan zijn de teksten over 2015 vervallen en zijn hiervoor in de plaats de teksten over de vangnetuitkering over 2016 opgenomen. Het voor 2016 te gebruiken modelaanvraagformulier is reeds beschikbaar.

Hoewel op onderdelen inhoudelijke verschillen bestaan, is de procedure voor de vangnetuitkering over 2016 identiek aan die voor de vangnetuitkering over 2015.

Vangnetuitkering 2017

Voor de vangnetuitkering over 2017 geldt echter een andere procedure. Om gemeenten hierover in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren zijn ook de teksten over de vangnetuitkering over 2017 op de website geplaatst.

Belangrijke verschillen met 2015 en 2016 zijn dat een aanspraak over 2017 wordt bezien in meerjarig perspectief en vooral dat het college in 2017 daadwerkelijk maatregelen moet hebben getroffen om te komen tot tekortreductie. Bij de indiening van het verzoek over 2017 (achteraf in 2018) moet het college kunnen verklaren dat het in 2017 de genoemde maatregelen heeft getroffen. De gemeenteraad dient met die verklaring in te stemmen. Indien het college die verklaring niet kan afgeven omdat in 2017 verzuimd is maatregelen te treffen, dan bestaat over 2017 geen recht op een vangnetuitkering.