Inhoud beoordelingskader vangnetuitkering 2016 aangevuld

In de tekst over de vangnetuitkering 2016 is het onderdeel ‘Beoordelen en adviseren’ aangepast.

In ‘ Beoordeling TC Vangnetuitkering over 2016’ waren in de tabel twee tekstgedeeltes per abuis niet opgenomen. Deze zijn nu aangevuld.

  • Onder de toelichting op B1 (globale analyse) is in het vierde punt, na de eerste twee zinnen, een tekst toegevoegd.
  • Onder de toelichting op B4 (effect maatregelen) is in het eerste punt toegevoegd dat dit punt de onderdelen a t/m c betreft.

Voorafgaand aan de tabel is aangegeven dat de onderstaande tabel is bijgesteld op 10-2-2017.