Inhoud beoordelingskader vangnetuitkering 2016 aangevuld

In de tekst over de vangnetuitkering 2016 is het onderdeel ‘Beoordelen en adviseren’ aangepast.

In ‘Beoordeling TC Vangnetuitkering over 2016’ waren in de tabel twee tekstgedeeltes per abuis niet opgenomen. Deze zijn nu aangevuld.

  • Onder de toelichting op B1 (globale analyse) is in het vierde punt, na de eerste twee zinnen, een tekst toegevoegd.
  • Onder de toelichting op B4 (effect maatregelen) is in het eerste punt toegevoegd dat dit punt de onderdelen a t/m c betreft.

Voorafgaand aan de tabel is aangegeven dat de onderstaande tabel is bijgesteld op 10-2-2017.