Aandachtspunten aanvraag vangnetuitkering 2017

De toetsingscommissie vangnetuitkering Participatiewet heeft de eerste aanvragen ontvangen voor een vangnetuitkering over 2017. In een aantal van deze aanvragen worden de nieuwe vereisten in wet- en regelgeving onvoldoende beantwoord. De toetsingscommissie heeft VNG en Divosa daarom gevraagd deze vereisten nogmaals onder de aandacht te brengen van gemeenten.

Op de website van de toetsingscommissie en in het modelaanvraagformulier staan de voorwaarden volledig omschreven. Hieronder worden enkel aandachtspunten genoemd, die gemeenten kunnen benutten bij het indienen van een aanvraag voor een vangnetuitkering over 2017.

Het gaat om de volgende aandachtspunten:

 • Daadwerkelijk getroffen maatregelen
  Uit de toelichting op het aanvraagformulier moet duidelijk naar voren komen dat het college de maatregelen daadwerkelijk heeft getroffen. Dit is dus anders dan bij de VU 2016, waar het vereiste was dat een proces van tekortreductie in gang is ingezet in het tekortjaar.
 • Maatregelen treffen vóór moment van indiening
  Maatregelen kunnen worden opgenomen in het aanvraagformulier als het college deze maatregelen daadwerkelijk heeft getroffen vóór het moment van indiening door de gemeente. Dit geldt zowel voor de interne als de externe maatregelen. Het is niet mogelijk om na de datum van indiening door het college nog nieuwe maatregelen te treffen om alsnog voor de vangnetuitkering in aanmerking te komen.
 • Onderscheid interne en externe maatregelen en hoe tot externe maatregelen is gekomen
  Ongeveer 80% van de gemeenten die een vangnetuitkering over 2017 kunnen aanvragen, heeft een vangnetuitkering over 2015 en/of 2016 ontvangen. Deze gemeenten moeten dus ook externe maatregelen hebben getroffen. Externe maatregelen zijn maatregelen waarbij advies is ingewonnen bij anderen, dus buiten de eigen gemeente. Op het aanvraagformulier moet worden beschreven:
  • Welke interne maatregelen zijn getroffen
  • Welke externe maatregelen zijn getroffen
  • Hoe de gemeente tot de externe maatregelen is gekomen en wie hiervoor om advies is gevraagd
 • Verdere tekortreductie
  Voor gemeenten die een vangnetuitkering 2017 aanvragen en die een vangnetuitkering 2015 en/of 2016 hebben ontvangen, geldt dat het college inzicht moet geven dat maatregelen naar verwachting leiden tot een verdere tekortreductie, dat wil zeggen een bijdrage aan de tekortreductie die meer is dan het voorgaande jaar. Uit de tekst moet dit duidelijk blijken.