Vangnetuitkering 2017: Verzoeken uiterlijk 15 augustus 2018 indienen

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 dient uiterlijk op woensdag 15 augustus 2018 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2018 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Het college dient het verzoek digitaal in door middel van het webformulier op deze website in te dienen. Na de aangegeven datum is dit webformulier niet meer beschikbaar.