Vangnetuitkering 2017: Deadline nadert

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 dient uiterlijk op woensdag 15 augustus 2018 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Een verzoek voor een vangnetuitkering wordt gedaan door middel van een ingevuld en ondertekend modelaanvraagformulier. Dit aanvraagformulier wordt vervolgens ‘opgestuurd’ via het webformulier (en dus niet via e-mail of per post).

Problemen met uploaden?

Controleer goed of de bijlage ook daadwerkelijk is toegevoegd en na het uploaden van de bijlage geen padnaam zichtbaar is. Een padnaam is de naam die de plaats aangeeft waar het bestand zich op uw computer bevindt. U ziet dan een opeenvolging van directory- of mapnamen. Indien u het padnaam ziet, is het uploaden van het bestand niet goed gegaan. Mogelijke oplossingen:

  • Gebruik bij het invullen van het webformulier de meest recente versie van uw browser (bij voorkeur Google Chrome).
  • Sla het modelaanvraagformulier als PDF-bestand op het bureaublad op, en probeer nogmaals om het formulier te uploaden .

Als het correct uploaden niet mogelijk blijkt te zijn, kunt u het modelaanvraagformulier per e-mail sturen naar de postbus van de TC: toetsingscommissie@minszw.nl. Let op: Vul wel eerst het webformulier helemaal in en stuur óók de ontvangstbevestiging mee die u ontvangt na het indienen van het webformulier.

15 augustus: fatale termijn

Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2018 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Het college dient het verzoek digitaal in door middel van het webformulier op deze website in te dienen. Na de aangegeven datum is het webformulier niet meer beschikbaar.