Aangepaste tool vangnetuitkering 2017 met definitieve sisa-gegevens

De tool ten behoeve van de berekening Vangnetuitkering 2017 is geactualiseerd. Met behulp van deze tool kan voor elke gemeente de berekende vangnetuitkering 2017 worden geselecteerd.

De tool is een hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering. De berekening is gemaakt op basis van de door de gemeente ingediende sisa-gegevens. U treft de tool hieronder aan.

Aan de uitkomsten van de tool kunnen geen rechten worden ontleend. U ontvangt over de aanvraag een beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.