Webpagina’s 2019 nieuw; aanvraagformulier 2018 verduidelijkt

Vandaag zijn webpagina’s gepubliceerd met informatie over de vangnetuitkering 2019. De webpagina’s met informatie over de vangnetuitkering 2018 en het aanvraagformulier vangnetuitkering 2018 zijn aangepast.

Recent heeft de toetsingscommissie de vangnetaanvragen over 2017 beoordeeld. Tijdens het beoordelingsproces bleek dat het nodig was om een aantal onderdelen van het aanvraagformulier te verduidelijken. De toetsingscommissie heeft dit voorgelegd aan het ministerie. Vervolgens is het formulier aangepast. Met de aanpassingen wordt beoogd aan gemeenten te verduidelijken wat van hen wordt verwacht bij de vangnetaanvraag.De aanpassingen zijn voorgelegd aan gemeenten (o.a. via Divosa en het uitvoeringspanel).

Een aantal van de aanpassingen zijn de volgende:

  • de instructie voor gemeenteraadsleden staat nu voorin het formulier, waardoor de aanvraag beter leesbaar is voor gemeenteraadsleden. Daardoor staan de instructies voor ambtenaren nu achteraan in het formulier.
  • bij het onderdeel ‘verklaring gemeenteraad’ is verduidelijkt dat de gemeenteraad met het ondertekenen van deze verklaring vaststelt dat het college inzicht heeft gegeven in de getroffen maatregelen.
  • Voorheen werd gewerkt met één formulier waarin vragen stonden voor  een ‘eenjarig verzoek’ en een ‘meerjarig verzoek’. Dit bleek voor gemeenten lastig werkbaar. Daarom wordt nu gewerkt met twee verschillende formulieren. Het zgn. ‘basisverzoek’ is voor gemeenten die in de twee jaren voor het tekortjaar geen vangnetuitkering ontvingen. Het zgn. ‘uitgebreide verzoek’ is voor gemeenten die reeds één (of twee) vangnetuitkering(en) ontvingen in de twee jaar voorafgaand aan het tekortjaar.

Het aanvraagformulier voor een vangnetuitkering 2018 was reeds gepubliceerd. Dit formulier is geüpdatet met onder andere de bovenstaande verduidelijkingen. Daarom zijn de webpagina’s met informatie over de vangnetuitkering 2018 ook geüpdatet.