Deadline indiening aanvraag vangnetuitkering (over 2019) op 15 augustus 2020

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die een tekort hebben op dit budget kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Gemeenten kunnen een vangnetuitkering over 2019 aanvragen tot en met zaterdag 15 augustus 2020. Gezien de drukte bij gemeenten, als gevolg van Corona, wijst de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet gemeenten er nog extra op dat voor de vangnetuitkering een harde deadline geldt.

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt de aanvragen. Meer informatie over de aanvraagprocedure en het modelaanvraagformulier staat hier.