Webpagina’s VU 2020 aangepast; aanvraagformulier VU 2020 verduidelijkt

Vandaag zijn de webpagina’s met informatie over de vangnetuitkering 2020 en het aanvraagformulier vangnetuitkering 2020 zijn aangepast.

Afgelopen periode heeft de toetsingscommissie de vangnetaanvragen over 2019 beoordeeld. Tijdens het beoordelingsproces bleek dat het nodig was om een aantal onderdelen van het aanvraagformulier te verduidelijken. De toetsingscommissie heeft dit voorgelegd aan het ministerie. De aanpassingen zijn vervolgens voorgelegd aan gemeenten (o.a. via Platform Financien van Divosa en het Uitvoeringspanel gemeenten van SZW). Zij konden instemmen met de voorgestelde verwerking van de aanpassingen. Onder andere is de vraag naar de externe maatregelen verduidelijkt, ten einde uitvragen aan gemeenten zoveel mogelijk te voorkomen.