Webpagina’s VU 2021 nieuw

Vandaag zijn webpagina’s gepubliceerd met informatie over de vangnetuitkering 2021.

Afgelopen periode heeft de toetsingscommissie de vangnetaanvragen over 2019 beoordeeld. Tijdens het beoordelingsproces bleek dat het nodig was om een aantal onderdelen van het aanvraagformulier te verduidelijken. De toetsingscommissie heeft dit voorgelegd aan het ministerie. De aanpassingen zijn vervolgens voorgelegd aan gemeenten o.a. via Platform Financien van Divosa en het Uitvoeringspanel gemeenten van SZW. Zij konden instemmen met de voorgestelde verwerking van de aanpassingen. Vervolgens is het formulier aangepast. Met de aanpassingen wordt beoogd om onnodige uitvraag van aanvullende informatie bij gemeenten zoveel mogelijk te voorkomen.