Deadline indiening aanvraag vangnetuitkering (over 2020) op 15 augustus 2021

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die een tekort hebben op dit budget kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering.

Gemeenten kunnen een vangnetuitkering over 2020 aanvragen tot en met zondag 15 augustus 2021. Gezien de drukte bij gemeenten, als gevolg van Corona, wijst de Toetsingscommissie gemeenten erop dat voor de vangnetuitkering een harde deadline geldt.

De Toetsingscommissie beoordeelt de aanvragen. Meer informatie over de aanvraagprocedure en het modelaanvraagformulier vindt u hier