Tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2020 (versie C)

Zoals ook voor de vangnetuitkering 2019 is een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2020, waarmee voor elke gemeente kan worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering en waarmee een berekening (inschatting) van de hoogte van de vangnetuitkering 2020 per gemeente kan worden gemaakt. Ten slotte geeft de tool aan welk formulier ('basisverzoek' of 'uitgebreid verzoek') moet worden ingediend.

Let op: U dient de tool niet samen met het aanvraagformulier in te dienen. De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u o.a. inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering.