Tool berekening vangnet 2021 (versie C)

Zoals ook voor de vangnetuitkering 2020 is een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2021, waarmee voor elke gemeente kan worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering en waarmee een berekening (inschatting) van de hoogte van de vangnetuitkering 2021 per gemeente kan worden gemaakt. 

Let op: De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u o.a. inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering.