Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2016

Het modelaanvraagformulier is in Word-formaat beschikbaar gesteld, zodat dit door het college kan worden ingevuld. Nadat het college het modelaanvraagformulier heeft ingevuld (zie lege tekstvakken) en heeft ondertekend, dient het door middel van het webformulier worden ingestuurd. Het aanvraagformulier mag niet via de e-mail worden ingestuurd, omdat dan de registratie- en contactgegevens van de gemeente ontbreken.

Bovenstaande documenten zijn hetzelfde document, beschikbaar gesteld in verschillende formaten: .doc, .docx en .odt (open office document).

Advies: lees de informatie over de vangnetuitkering en de veelgestelde vragen op deze website vóórdat u het verzoek indient.

De informatie in het modelaanvraagformulier is voorgelegd aan de gemeenteraad in 2016 en betreft derhalve openbare informatie. VNG of Divosa kunnen om die reden gebruik maken van de informatie voor nader onderzoek.