Wetgeving vangnet per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is wet- en regelgeving van kracht met betrekking tot het Vangnet 2017.

In dit document treft u een schematisch overzicht aan van de per 1 januari 2017 geldende wet- en regelgeving. In het overzicht kunt u snel zien welke wetgeving van toepassing is op het vangnet 2017.

Voor wat betreft de wet- en regelgeving wordt verwezen naar wetten.overheid.nl.