Overzicht besluiten Vangnetuitkering over 2017

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet ontving 208 verzoeken voor een vangnetuitkering over 2017. De toetsingscommissie gaf een negatief oordeel over één verzoek, omdat deze gemeente niet voldeed aan de financiële voorwaarden. De overige 207 verzoeken zijn positief beoordeeld door de toetsingscommissie. Deze 207 gemeenten staan genoemd in de bijlage. 15 gemeenten hebben geen gebruik gemaakt van de vangnetuitkering.