De gebundelde uitkering als bedoeld in art. 69 van de Participatiewet (Pw) wordt vaak de ‘BUIG’ of ‘BUIG budget’ genoemd. Waar komt de term BUIG budget vandaan?

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. De gebundelde uitkering is een specifieke uitkering.

De BUIG was in 2009 een invoeringswet waarmee gerealiseerd werd dat verschillende geldstromen (toen nog de WWB, IOAW, IOAZ en de WWIK) werden gebundeld tot één geldstroom, vastgelegd in artikel 69 van de WWB, thans de Participatiewet.

Dit budget wordt in de (gemeente)praktijk ook wel het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) genoemd en wordt in de gemeentepraktijk nog steeds gebruikt.