Jaarverslag 2006

In het jaarverslag over 2006 van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet vindt u o.a. informatie over de uitkomsten van de advisering over de vangnetuitkering (VU) 2005, over de bevindingen en de aandachtspunten voor komende jaren.