Jaarverslag 2016

In 2016 zijn 163 verzoeken om een vangnetuitkering over 2015 bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet binnengekomen. Hiervan hadden 162 een tekort dat de drempel van vijf procent overschreed. In totaal waren er 184 gemeenten met een tekort over deze drempel. Dat betekent dat 22 gemeenten met een tekort over de drempel geen verzoek hebben ingediend.

In het jaarverslag vindt u ondermeer informatie over de uitkomsten van de advisering over de vangnetuitkering 2015 (VU 2015), over de gevolgde procedures en de bevindingen.

Meer informatie over het werk van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet in het jaar 2016 leest u in dit jaarverslag.