Jaarverslag 2018

In het jaarverslag vindt u o.a. informatie over de uitkomsten van de advisering over de vangnetuitkering (VU) 2017, over de gevolgde procedures en de bevindingen.