Bepaling entree-eis in geval van meerjarig tekort (bijlage bij Voorwaarden 2018, paragraaf ‘Beoordeling in meerjarig perspectief’)

Bijlage bij paragraaf 'Beoordeling in meerjarig perspectief' van Voorwaarden 2018. In de bijlage is een tweetal voorbeelden uitgewerkt.