Veelgestelde vragen 2018

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de Vangnetuitkering 2018 met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Eigen risico, rechtmatigheid en financiële vereisten

2. Rekentool VU 2018

3. Aanvraagformulier vangnetuitkering over 2018

4. Analyse van de oorzaken van tekort

5. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

6. Interne en externe maatregelen

7. Instemming gemeenteraad

8. Uitbetaling van de vangnetuitkering

9. Procedure 2018 in relatie tot 2019

10. Gemeentelijke fusie en herindeling en aanvraag VU 2018