Is de ISD, RSD of SW-bedrijf te beschouwen als externe?

Vraag:

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voert namens de aangesloten gemeenten de Participatiewet in delegatie uit. De gemeente zelf vraagt echter een vangnetuitkering aan. Is de ISD daarmee te beschouwen als externe?

Antwoord:

In de toelichting op het aanvraagformulier van het uitgebreide verzoek staat:

Indien maatregelen met een duidelijk herkenbare inbreng van externen (dus personen of organisaties buiten de eigen gemeente) tot stand komen, worden ze als extern aangemerkt.

Externe consultatie betekent dus consultatie met een organisatie buiten de grenzen van de gemeente. Een veel gestelde vraag is of een WGR, ISD of RSD als extern wordt aangemerkt. Het antwoord hierop is, dat het voor de hand ligt dat de consultatie buiten een gemeenschappelijke regeling (ISD of RSD) plaats vindt. Omdat dit echter niet tijdig (namelijk voor 1-1-2018 op de website en in het beoordelingskader van de commissie) is gecommuniceerd, wordt dit voor de vangnetuitkering 2018 nog als goed gerekend. Vanaf de vangnetuitkering 2019 en later is dat niet meer het geval.