Is één extern project voldoende of moeten meerdere maatregelen worden genomen met externe inbreng?

Het is aan het lokaal bestuur om af te wegen of de omvang van het externe project voldoende is om de omvang van het tekort verder terug te dringen.

Het is aan het college om inzichtelijk te maken dat de combinatie van interne en externe maatregelen samen leiden tot het verder terugdringen van het tekort.