In de gemeentepraktijk wordt de gebundelde uitkering als bedoeld in art. 69 van de Participatiewet (Pw) vaak de ‘BUIG’ of ‘BUIG budget’ genoemd. Waar komt de term BUIG budget vandaan?

De BUIG was in 2009 een invoeringswet waarmee gerealiseerd werd dat verschillende geldstromen (toen nog de WWB, IOAW, IOAZ en de WWIK) werden gebundeld tot één geldstroom, vastgelegd in artikel 69 van de WWB, thans de Participatiewet.

Nadien heeft de BUIG geen zelfstandige betekenis meer. Maar in de gemeentepraktijk wordt de term dus nog steeds gebruikt.

De gebundelde uitkering is een specifieke uitkering.