Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2018 precies uitbetaald?

Een toegekende vangnetuitkering over 2018 wordt door SZW uitbetaald in het eerste kwartaal van 2020.

De bekostiging van de vangnetuitkeringen geschiedt uit het macrobudget Participatiewet.