Wat wordt verstaan onder 'interne maatregelen' en wat onder 'externe maatregelen'?

Indien maatregelen tot stand komen zonder inbreng van externen worden zij als intern aangemerkt.

Indien maatregelen met een duidelijk herkenbare inbreng van externen (dus personen of organisaties buiten de eigen gemeente) tot stand komen worden ze als extern aangemerkt.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Consultatie van gemeenten
  • gebruik maken van goede voorbeelden van andere gemeenten;
  • gebruik maken van kennis van een kennisgroep of leercirkel;
  • gebruik maken van de signalen op basis van benchmarking;
  • advies van een adviesbureau of maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn geformuleerd.
  • Of op andere wijze tot stand zijn gekomen met een duidelijk herkenbare inbreng van externen (dus personen of organisaties buiten de eigen gemeente).

Wat wordt aangemerkt als ‘extern’? Enkele aandachtspunten:

  • Externe consultatie betekent consultatie met een organisatie buiten de grenzen van de gemeente. Een veel gestelde vraag is of een WGR, ISD of RSD als extern wordt aangemerkt. Het antwoord hierop is, dat het voor de hand ligt dat de consultatie buiten een gemeenschappelijke regeling (ISD of RSD) plaats vindt. Omdat dit echter niet tijdig (namelijk voor 1-1-2018 op de website en in het beoordelingskader van de commissie ) is gecommuniceerd, wordt dit voor de vangnetuitkering 2018 nog als goed gerekend. Vanaf de vangnetuitkering 2019 en later is dat niet meer het geval.
  • Het samenwerken met een externe partij voldoet als ‘externe maatregel’ indien binnen deze samenwerking consultatie heeft plaatsgevonden. Beschrijf duidelijk op welke wijze de consultatie in deze samenwerking heeft geleid tot de getroffen maatregel.
  • Het uitvoeren van een maatregel door een externe partij voldoet pas als ‘externe maatregel’ indien deze maatregel is getroffen naar aanleiding van consultatie van een externe partij (dat kan de uitvoerende partij zijn). Indien maatregelen met een duidelijk herkenbare inbreng van externen (dus personen of organisaties buiten de eigen gemeente) tot stand komen, worden ze als extern aangemerkt.