Webformulier 2018

De indiening van een verzoek tot een vangnetuitkering over het kalenderjaar 2018 ging via een webformulier en met behulp van het digitale modelaanvraagformulier.

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2018 diende uiterlijk 15 augustus 2019 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2019 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Het webformulier 2018 is daarom niet meer beschikbaar.