Werkwijze 2018

De toetsingscommissie stelt de aanvraagprocedure op en publiceert deze op de website, zie onderdeel ‘Aanvraagprocedure’. De wijze van beoordelen en adviseren wordt beschreven in het onderdeel ‘Beoordeling en advisering’. Vragen over de aanvraag of de beoordeling kunnen worden gesteld aan de postbus van de toetsingscommissie. De de taak en rol, werkwijze en samenstelling van de toetsingscommissie staat beschreven op de pagina ‘organisatie’.