Wet- en regelgeving 2018

De voorwaarden voor een vangnetuitkering zijn niet ieder jaar hetzelfde.

Ervaringen met de toepassing van het vangnet worden gebruikt om het vangnet stap voor stap te verbeteren. Daarbij blijft het doel een eerlijk en rechtvaardig vangnet. In onderstaand document treft u een schematisch overzicht aan van de per 1 januari 2018 geldende wet- en regelgeving. In het overzicht kunt u snel zien welke onderwerpen op welke plaats zijn geregeld. Voor wat betreft de wet- en regelgeving wordt verwezen naar wetten.overheid.nl.

Aanpassingen Besluit Participatiewet

In 2016 is het Besluit Participatiewet gewijzigd m.b.t. het vangnet. Zie het Besluit van 5 oktober 2016 tot aanpassing van het Besluit Participatiewet, staatsblad 2016, 355, link). Daarna bleek, bij de nadere voorbereiding van de vangnetuitkering over 2017, dat een aantal regels over het vangnet in het Besluit Participatiewet tot onduidelijkheid leidde en een omissie bevatte. Het Besluit Participatiewet is daarom gewijzigd per 1 januari 2018 (zie: Besluit van 3 oktober 2017 tot aanpassing).