Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2019

Het modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2019 wordt in Word-formaat beschikbaar gesteld, zodat dit door het college kan worden ingevuld. Welk formulier u dient te gebruiken wordt hieronder toegelicht (na de downloadopties).

Twee versies

Van dit formulier bestaan twee versies: ‘basisverzoek’ en ‘uitgebreid verzoek’. De versie die u moet gebruiken is afhankelijk van het volgende:

  • indien uw gemeente zowel over 2017 als over 2018 geen vangnetuitkering is verleend, gebruikt u de versie ‘basisverzoek’.
  • indien uw gemeente over 2017 en/of over 2018 wel een vangnetuitkering is verleend, gebruikt u de versie ‘uitgebreid verzoek’.

De verklaring van het college verschilt tussen een ‘basisverzoek’ en een ‘uitgebreid verzoek’.

Tool

De tool kan aangeven welk formulier ('basisverzoek' of 'uitgebreid verzoek') moet worden ingediend.

Wijzigen formulier niet toegestaan

Voor de juistheid en de beoordeling van de aanvraag is het niet toegestaan dat u het format van de pagina’s niet aanpast.

Zip-bestand

Het formulier wordt in een zip-bestand aangeboden:

  • Door op bovenstaande downloadlink te drukken, wordt het zip-bestand gedownload;
  • Het zip-bestand kan worden opgeslagen of direct worden geopend;
  • Het modelaanvraagformulier is in het zip-bestand opgenomen en kan door er dubbel op te klikken worden geopend.