Tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2019

Zoals ook voor de vangnetuitkering 2018 is een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2019, waarmee voor elke gemeente kan worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering en waarmee een berekening (inschatting) van de hoogte van de vangnetuitkering 2019 per gemeente kan worden gemaakt. Ten slotte geeft de tool aan welk formulier ('basisverzoek' of 'uitgebreid verzoek') moet worden ingediend. Let op: U dient de tool niet samen met het aanvraagformulier in te dienen. De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u o.a. inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering.

Verschillende versies

Deze versie betreft versie A, waarin wordt uitgegaan van de gegevens die (voor 2019) nog alleen bij de gemeente zelf bekend zijn. Nadat de cijfers uit de Beelden van de Uitvoering over 2019 binnen zijn gekomen zal deze tool hiervoor worden geactualiseerd (versie B). Nadat de sisa-gegevens definitief zijn zal de tool voor deze cijfers worden geactualiseerd (versie C).

Functie tool

U dient de tool niet samen met het aanvraagformulier in te dienen. De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering.

Zip-bestand

De tool wordt in een zip-bestand aangeboden:

  • Door op bovenstaande downloadlink te drukken, wordt het zip-bestand gedownload;
  • Het zip-bestand kan worden opgeslagen of direct worden geopend;
  • De tool is in het zip-bestand opgenomen en kan door er dubbel op te klikken worden geopend;
  • De tool kan nu overeenkomstig de daarin opgenomen toelichting worden gebruikt.