Bepaling entree-eis in geval van meerjarig tekort (bijlage bij Voorwaarden 2019)

Bijlage bij paragraaf 'Beoordeling in meerjarig perspectief' van Voorwaarden 2019. In de bijlage is een tweetal voorbeelden uitgewerkt.