Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de Vangnetuitkering 2019 met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Eigen risico, rechtmatigheid en financiële vereisten

2. Rekentool VU 2019

3. Aanvraagformulier vangnetuitkering over 2019

4. Analyse van de oorzaken van tekort

5. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

6. Interne en externe maatregelen

7. Instemming gemeenteraad

8. Uitbetaling van de vangnetuitkering

9. Procedure 2019 in relatie tot 2020

10. Gemeentelijke fusie, herindeling en aanvraag VU 2019