Is het nodig om de opvattingen van de gemeenteraad als aparte bijlage mee te zenden bij het verzoek?

Nee. Bij de VU over 2019 dienen de opvattingen van de gemeenteraad in het modelaanvraagformulier te worden gezet.

Het meezenden van aparte bijlagen (andere dan het modelaanvraagformulier) is niet nodig en niet mogelijk bij het verzoek om een VU 2019. Dit was overigens ook al het geval bij indiening van het verzoek om een VU 2017 en om een VU 2018.