Op welke manier wordt getoetst of daadwerkelijk externe maatregelen zijn getroffen?

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2019, moeten gemeenten die over 2017 en/of 2018 een vangnetuitkering is verleend, interne en externe maatregelen treffen. Op welke manier wordt getoetst of daadwerkelijk externe maatregelen zijn getroffen?

In het beoordelingskader staat hierover dat de commissie als volgt beoordeelt:

 • De commissie moet kunnen vaststellen welke interne –en externe maatregelen zijn getroffen.
 • De beoordeling hiervan verloopt overeenkomstig met die van eerste verzoek, met het verschil dat nu niet alleen interne maar ook externe maatregelen door het college worden genomen en dat het college verklaart dat de maatregelen leiden tot een verdere reductie van het tekort.
 • Onder externe maatregelen verstaat de commissie maatregelen die tot stand zijn gekomen op basis van onder meer:
  • consultatie van gemeenten
  • gebruik maken van goede voorbeelden van andere gemeenten;
  • gebruik maken van kennis van een kennisgroep of leercirkel;
  • gebruik maken van de signalen op basis van benchmarking;
  • advies van een adviesbureau of maatregelen die na aanleiding daarvan zijn geformuleerd.
 • Of op andere wijze tot stand zijn gekomen met een duidelijk herkenbare inbreng van externen (dus personen of organisaties buiten de eigen gemeente).
 • De commissie toetst hierbij op de aanwezigheid van een heldere en transparante beschrijving van de externe maatregelen en de wijze waarop tot deze maatregelen is gekomen, zodat kan worden vastgesteld op basis van de door de gemeente gegeven informatie dat deze maatregelen daadwerkelijk extern van aard zijn.

De toetsingscommissie toetst procedureel (of de beantwoording door het college antwoord geeft op de gestelde vraag) en niet inhoudelijk. Dat laatste is voorbehouden aan het lokale bestuur.