Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2019 precies uitbetaald?

Een toegekende vangnetuitkering over 2019 wordt door SZW uitbetaald in het eerste kwartaal van 2021.

De bekostiging van de vangnetuitkeringen geschiedt uit het macrobudget Participatiewet.