Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de Vangnetuitkering 2020 met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Eigen risico, rechtmatigheid en financiële vereisten

2. Rekentool VU 2020

3. Modelaanvraagformulier vangnetuitkering over 2020

4. Analyse van de oorzaken van tekort

5. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

6. Interne en externe maatregelen

7. Instemming gemeenteraad

8. Uitbetaling van de vangnetuitkering

9. Procedure 2020 in relatie tot 2021 e.v.

10. Gemeentelijke fusie, herindeling en aanvraag VU 2020