Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de Vangnetuitkering 2020 met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Corona

2. Eigen risico, rechtmatigheid en financiële vereisten

3. Rekentool VU 2020

4. Modelaanvraagformulier vangnetuitkering over 2020

5. Indiening verzoek door college van Burgemeester en Wethouders (B&W)

6. Analyse van de oorzaken van tekort

7. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

8. Interne en externe maatregelen

9. Instemming gemeenteraad

10. Uitbetaling van de vangnetuitkering

11. Procedure 2020 in relatie tot 2021 e.v.

12. Gemeentelijke fusie, herindeling en aanvraag VU 2020

13. Beschikbaarheid tools

14.  Aanpak vangnetuitkering in de planning- en controlcyclus