Wanneer komt de rekentool voor de vangnetuitkering over 2020 beschikbaar?

Ook voor het vangnet 2020 zal een rekentool beschikbaar worden gesteld.

Naar verwachting zal dezeĀ op 15 juliĀ 2020 op de website van de toetsingscommissie worden gepubliceerd. Deze tool betreft versie A.

Na 1 maart 2021 zal eveneens via de website de tool opnieuw beschikbaar worden gesteld waarin dan de voorlopige cijfers van de Beelden van de Uitvoering zijn opgenomen.

Na 15 augustus 2021 zal versie C worden gepubliceerd met daarin de definitieve Sisa-gegevens, waarmee de gemeente kan zien welk uitkeringsbedrag wordt toegekend indien de gemeente aan de overige voorwaarden voldoet.